vineri, 9 ianuarie 2009

"FLUTURI" DISPONIBILI PE TARABĂ

Îngerul cel mai scurt înspre mâine şi alte povestiri
Editura Hypogrammos, Oradea 2009


Scrisă în urmă cu 15 ani, când era mai aproape experienţa unei Revoluţii, iar societatea, în România, se colorase suficient de mult ca să potenţeze zbaterea unui suflet între ceva mai puţin decât agonia, dar neajungând nici la extazul speranţei, "Îngerul cel mai scurt înspre mâine" este o proză poetică de o mai largă respiraţie decât poezia.

Lângă aceasta, mai multe povestiri, unele, doar nişte meditaţii "puse în scenă" împlinesc cartea.

Număr de pagini: 136
Preţ: 15 lei, la care se adaugă taxele poştale


**************************************************************************


Trecerea prin icoană - partea întâi
- Editura Hypogrammos, Oradea 2009


Iubirea dintre noi, şi mai ales iubirea dintre soţi - singura iubire curată dintre bărbat şi femeie, reprezintă o reflectare, o explicare pe înţelesul nostru, a dragostei dintre Persoanele Dumnezeirii.

Poezie de dragoste a unui creştin va înfăţişa aceasta fără să cadă în vulgaritate sau romantisme ieftine (cum se întâmplă cu cea mai mare parte a poeziei de dragoste de azi) şi nu va fugi de la faţa Creatorului Iubirii. Dimpotrivă, ea va căuta să-şi apropie cât mai mult exprimarea de esenţa Iubirii, care e Dumnezeu.

Aşa, ea va rămâne în zona creştină a mărturisirii unor experienţe profunde şe sensibile, încercându-se o adevărată conceptualizare a lor.


Număr de pagini: 127
Preţ: 15 lei, la care se adaugă taxele poştale
*********************************************************************


Ferestrele Împărăţiei, Editura Hypogrammos, Oradea 2006

"A sta la un pahar de vorbe cu cel care de îndată ce s-a făcut copil de Dumnezeu s-a făcut poet înainte de orice altceva înseamnă a te înălţa până la versul lui, ba chiar mai sus, fiindcă întreagă-i poezia arată către Cer şi Hristos. După volumele Cu faţa la Cruce (1994), Tabla înmulţirii cu cerul (1998), Poema iubirii (2001) şi Liniştea dintre două tăceri (2004), volumul de faţă, Ferestrele Împărăţiei, ne deschide unui univers al antinomiilor pe care ruga poetului le mântuieşte de stricăciune sau de care îl mântuieşte pe poet Împărăţia, cu toate ferestrele ei deschise. Astfel, pipăibilul şi de neatinsul, cuvântarea şi de nerostitul–amintindu-ne necuvintele stănesciene, vizibilul şi de nevăzutul, moartea şi de nemurirea transpar într-o efervescenţă care smulge fiinţa efemerului şi gregarităţii şi o duce, transsubstanţiată, în proximitatea Fiinţei, ba chiar într-o „comuniune cu Fiinţa” (François Maret)."

Rodica Bogdan

Număr de pagini: 134
Preţ: 15 lei, la care se adaugă taxele poştale

Vreau să cumpăr!(găsiţi emailul meu la Profilul complet!)

************************************************************************************

Iertare pentru ghimpi, Editura AGAPE, Făgăraş 2007

"Cu volumul Iertare pentru ghimpi, se realizează o schimbare radicală de atitudine. Aproape nimic din demonstraţiile de virtuozitate din Ferestrele... nu găsim aici. Tonul este calm, liniştit, echilibrat. Ironiei, deseori muşcătoare din volumul anteror, i-au luat locul o anume libertate, o simplitate clasică, o transparenţă aproape derutantă. E limpede că miza s-a schimbat şi că Piroşca ne invită la un alt tip de experienţă / experiere poetică.
Absenţa jocurilor de limbaj spectaculoase, de acreditare, semnalează un stadiu de maturitate al poetului. Suntem invitaţi de data aceasta, ca la un test, la un alt tip de lirism. Suntem invitaţi să rezonăm, să vibrăm la un alt tip de seducţie, nu la o plăcere a textului, epidermică, ci la o realitate proiectată de text, la meditaţie asupra structurilor de adâncime ale textului. Mai mult, e un tip de lirism care sileşte, obligă la o luare de poziţie faţă de realitatea proiectată de text...."

Mircea Păduraru


Număr de pagini: 188
Preţ: 20 lei, la care se adaugă taxele poştale

Vreau să cumpăr!(găsiţi emailul meu la Profilul complet!)
***********************************************************************************
Pentru orice "insectar" cu valoare de peste 100 lei, "se dă prins" şi acest "fluture":

BONUS!!! "FLUTURE" GRATIS!!!

Sabia Domnului şi a lui Ghedeon sau
SUBORDONAREA SUVERANĂ

Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca, 1999

Eseu exegetic************************************************************************************

miercuri, 5 noiembrie 2008